Bảo vệ luận văn Thạc sĩ - Tháng 11 năm 2018

Học viên cao học ngành Công tác xã hội bảo vệ luận văn thạc sĩ trong tháng 11/2018

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, 03 học viên cao học ngành Công tác xã hội đã có buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ tại phòng C.105 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là những học viên cao học đầu tiên của Khoa Công tác xã hội bảo vệ luận văn thạc sĩ.

1. Học viên Lê Thị Ngà với đề tài "CTXH nhóm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của mạng xã hội Facebook tới kết quả học tập của học sinh THPT (Điển cứu tại Trường THPT Tạ Quang Bửu, Quận 5)" diễn ra lúc 8h00 ngày 19 tháng 11 năm 2018