Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời kỳ bị tác động của dịch Covid-19

Căn cứ công văn số 880/ĐHQG-CTSV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời kỳ bị tác động của dịch Covid-19.
Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) như sau:

Căn cứ công văn số 880/ĐHQG-CTSV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời kỳ bị tác động của dịch Covid-19.

Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) như sau:


1. Việc đánh giá KQRL sinh viên đảm bảo thực hiện theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-XHNV-CTSV, ngày 20/11/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường.


* Xem quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện tại đây.

* Xem bảng Đánh giá kết quả rèn luyện tại đây.


Riêng tiêu chí đánh giá tại Điều 6 - “Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường đồng ý cho sinh viên hưởng toàn bộ số điểm của nội dung này (tối đa 25 điểm).


2. Thời gian đánh giá KQRL học kỳ 2, năm học 2019-2020: các khoa/bộ môn triển khai đánh giá KQRL trong sinh viên trước ngày 10/7/2020, và gửi kết quả xét duyệt của khoa/bộ môn về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 11/9/2020.


3. Các khoa/bộ môn tăng cường tổ chức các hoạt động trực tuyến và chủ động đánh giá KQRL sinh viên tham gia các hoạt động này.


Căn cứ tình hình thực tế, các khoa/bộ môn triển khai đánh giá KQRL theo hình thức phù hợp. Trong quá trình thực hiện đánh giá KQRL, nếu có khó khăn, vướng mắc, khoa/bộ môn vui lòng thông báo với Nhà trường (qua Phòng Công tác sinh viên) để được hướng dẫn cụ thể.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.