Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017

Khoa Công tác xã hội thông báo đến toàn thể sinh viên khoa về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 (năm học 2016 - 2017). Thời gian nộp đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên về văn phòng khoa từ 22/01/2016 đến 14/03/2016. 
Khoa Công tác xã hội đề nghị lớp trưởng các lớp thông tin rộng rãi đến sinh viên. 
Trân trọng!
Tải mẫu đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên 2017: Tại đây


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.