Thông báo thời gian địa điểm bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 11 năm 2018

 

 

THÔNG TIN CÁC LUẬN VĂN BẢO VỆ - KHOA CTXH THÁNG 11 NĂM 2018

 

STT

Họ tên học viên

Tên đề tài

Ngành

Mã số

Thời gian

Địa điểm

1

Lê Thị Ngà

CTXH nhóm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của mạng xã hội Facebook tới kết quả học tập của học sinh THPT (Điển cứu tại Trường THPT Tạ Quang Bửu, Quận 5)

CTXH

60900101

8h, 19/11/18

Phòng C.105

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

2

Trần Hoài Ân

CTXH nhóm nhằm giải quyết nhu cầu trợ giúp xã hội của sinh viên Trường Cao đằng Nghề TP. HCM

CTXH

60900101

8h, 22/11/18

Phòng C.105

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

3

Vũ Thị Minh Phương

Dịch vụ CTXH đối với người ca tuổi tại TP HCM (Điển cứu tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè)

CTXH

60900101

14h, 22/11/2018

Phòng C.105

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 4  Kiều Văn Biên

 Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ trẻ hồi gia trưởng thành về cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp điển hình tại Quận 8, Tp HCM)

 CTXH  60900101
 14h, 15/11/2018  

Phòng C.105

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

Khoa Công tác xã hội và học viên cao học hân hạnh được đón tiếp!

Khoa Công tác xã hội - Trường ĐH KHXH -NVGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.