Thông báo tuyển đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 -2021

Thông báo tuyển đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 -2021

Khoa thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên Khoa Công tác xã hội về thông báo tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm học 2020 -2021, bao gồm: 

(*)Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên của Nhà trường

(*)Thông báo của Khoa, trong đó chú trọng đến danh sách và định hướng nghiên cứu của giảng viên có thể hướng dẫn. 

Thời gian nộp đề cương nghiên cứu về Khoa là trước ngày 19/10/2020.( Cô Tùng: 0909831384)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.