TRUYỀN THÔNG NHÓM LỚN ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG VÀ AN TOÀN TÌNH DỤC

DỰ ÁN QUẢN TRỊ QUYỀN TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN LGBT TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI. 

Trẻ em và học sinh, thanh thiếu niên được bảo vệ và có quyền được được sống trong một môi trường giáo dục an toàn, không sảy ra các hành vi bạo lực, bắt nạt và kỳ thị dưới bất kỳ hình thức nào và được trang bị các kiến thức kỹ năng ứng phó với căng thẳng và an toàn tình dục.

Nhằm tiếp nối các hoạt động Quản trị quyền trẻ em, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (SCI) hợp tác với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM thực hiện dự án với tên gọi “Quản trị Quyền trẻ em - Thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội”.

Sáng 24/10, tại Nhà Văn Hoá Sinh Viên – Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Truyền thông nhóm lớn giữa Đoàn dự án Khoa Công tác xã hội – Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM với sự tham dự của hơn 200 học sinh, sinh viên khối Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh cùng chủ đề “Ứng phó với căng thẳng và an toàn tình dục”. Đây là một hoạt động trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ dự án trong thời gian này.