Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 năm học 2018-2019

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK I, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

-          Thời gian đăng ký:

o   Sinh viên khoá 2015 và sinh viên khoa Nga khoá 2014: đăng ký từ 8h00 ngày 13/8/2018 đến hết ngày 14/8/2018.

o   Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 15/8/2018 đến hết ngày 16/8/2018.

o   Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 17/8/2018 đến hết ngày 18/8/2018.

 

-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện cũng như việc bổ sung môn học:

o   Sinh viên khoá 2014 và khoá 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 21/8/2018 đến hết ngày 22/8/2018.

o   Sinh viên khoá 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 23/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.

o   Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 25/8/2018 đến hết ngày 26/8/2018.

 

-          Thời gian hủy môn học:

o   Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

 

-          Cách thức đăng ký:

o   Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

 Sinh viên lưu ý:

o   Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.

o   Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.

o  Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email:nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.

o   Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.

o   Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 028.38293828 – nhánh 173)

 

                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                                

                                                                                                              Lê Trọng Vinh


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.