Danh sách đề tài NCKH sinh viên cấp Trường năm 2017 (NH 2016-2017) được duyệt thực hiện và nhận hỗ trợ

Khoa Công tác xã hội thông báo đến sinh viên danh sách đề tài NCKH sinh viên cấp Trường năm 2017 (NH 2016-2017) được duyệt thực hiện và nhận hỗ trợ. Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để tiến hành thực hiện đề tài.
Trân trọng!
Danh sách đề tài NCKH: xem tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.