Kỷ yếu hội thảo khoa học "Công tác xã hội trong bệnh viện - Những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành"

Ngày 26 tháng 11 năm 2016, Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức hội thảo khoa học "Công tác xã hội trong bệnh viện - Những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành". Kỷ yếu hội thảo do Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giữ bản quyền.

Tải kỷ yếu tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.