Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu cho logo Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Giấy chứng nhận có số hiệu 237939 được cấp theo quyết định số 78336/QĐ-SHTT ngày 26-12-2014 của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.Logo Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.


PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.