Khóa hè chuyên sâu 2015 – SATU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

              _________________________

Số:324/XHNV-HTQT- PTDAQT

V/v Khoá hè chuyên sâu – SATU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

_________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị

 

Nhà trường thông báo đến các đơn vị Khóa hè chuyên sâu năm 2015 với tên gọi Diễn đàn Xu hướng Hợp tác Doanh nghiệp - Nhà trường từ Ban thư ký Quốc tế Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan (SATU) các thông tin sau:

 

1. Thông tin chương trình
Diễn đàn Xu hướng Hợp tác Doanh nghiệp - Nhà trường thuộc Khóa hè Chuyên sâu SATU 2015 do Viện Quản lý Quốc tế (Institute of International Management), Trung tâm Đổi mới Thiết bị Y tế (Medical Device Innovation Center) cùng với Ban thư ký Quốc tế SATU tổ chức tại trường Đại học Cheng Kung (NCKU) với mục tiêu nhấn mạnh xu hướng hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường hiện nay và đưa giáo dục đại học lên một kỷ nguyên mới.

Thời gian: 8-11/7/2015

2. Hỗ trợ tham dự Diễn đàn:
- Ban thư ký Quốc tế SATU sẽ đài thọ phí đăng ký tham dự (khoảng 667 USD) và phí tham quan thành phố Đài Nam 01 ngày cho các ứng viên đến từ các trường đại học thành viên Diễn đàn SATU


3. Tiêu chuẩn ứng viên

- Ứng viên là giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, nhà khoa học sau tiến sĩ, sinh viên sau đại học, kỹ thuật viên cao cấp hoặc cán bộ quản lí thuộc các trường đại học thành viên hoặc dự thính của Diễn đàn SATU.

- Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh.

 4. Hướng dẫn nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại http://140.116.240.3/satu/2015summer/ trước ngày 10/6/2015. Sau khi nộp hồ sơ, vui lòng thông báo cho Ban Quan hệ đối ngoại qua địa chỉ emailqhqt@vnuhcm.edu.vn

Mọi thông tin thêm về chương trình, vui lòng truy cập website http://tinyurl.com/pnqmc2g hoặc liên hệ Kim Ngân, Ban Quan hệ Đối ngoại, email: ttkngan@vnuhcm.edu.vn, ĐT: 37242160 (1451).

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin này để cán bộ, giảng viên đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình. 

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT

TL.HIỆU TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT

 

(Đã ký)

 

ThS. Phạm Thị Hồng Hoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.