Thông báo chương trình Học bổng và Giải thưởng Kova lần thứ 16 - năm 2018

Theo thông báo của Ủy ban Giải thưởng Kova về việc triển khai Chương trình Học bổng và Giải thưởng KOVA lần thứ 16 – năm 2018.

Thông tin học bổng cụ thể như sau:

- GIẢI THƯỞNG KOVA HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG (02 suất: 10.000.000 đ/suất)

- HỌC BỔNG KOVA HẠNG MỤC NGHỊ LỰC (05 suất: 8.000.000 đ/suất)

>> Điều kiện dự tuyển xem chi tiết tại đây.

>> Sinh viên tải mẫu đơn tại đây: Mẫu giải thưởng KovaMẫu học bổng Kova

Phòng CTSV đề nghị các Khoa/ Bộ môn thông báo và xét chọn sinh viên theo đúng các tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên.

Danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên vui lòng gửi về Phòng CTSV trước ngày 18 tháng 5 năm 2018.


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.