Khoa Công tác xã hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2015

Sáng ngày 16/03/2015, tại phòng A108, Khoa Công tác xã hội tổ chức sinh hoạt học thuật định kỳ hàng tháng. Chủ đề của buổi sinh hoạt này là "Chuẩn đầu ra trong đào tạo Công tác xã hội ở Hoa Kỳ", do GS.TS. Margaret L. McFarland - học giả Fulbright - trình bày.

Chương trình đào tạo ngành công tác xã hội ở Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên định hướng của 9 chuẩn đầu ra. Những chuẩn đầu ra này đã được Hội đồng giáo dục Công tác xã hội soạn thảo. Chương trình đào tạo Công tác xã hội có mục đích chuẩn bị cho sinh viên được thực hành Công tác xã hội thông qua việc đạt được những năng lực cơ bản. Mỗi năng lực được hình thành ở sinh viên là kết quả của việc lĩnh hội kiến thức, các giá trị và các kỹ năng cần thiết. Chương trình đào tạo đã được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên, sau khi học xong có thể tích hợp và ứng dụng những năng lực có được vào thực hành Công tác xã hội với cá nhân, nhóm, gia đình, các tổ chức và cộng đồng.
Dưới đây là 9 chuẩn đầu ra trong đào tạo Công tác xã hội:
Chuẩn đầu ra 1: Thể hiện thái độ đạo đức và chuyên nghiệp
Chuẩn đầu ra 2: Tham gia vào tính đa dạng và sự khác biệt trong thực hành
Chuẩn đầu ra 3: Nâng cao nhân quyền và đảm bảo công bằng kingh tế - xã hội
Chuẩn đầu ra 4: Tham gia nghiên cứu dựa trên thực hành và thực hành dựa trên nghiên cứu.
Chuẩn đầu ra 5: Tham gia thực hành chính sách
Chuẩn đầu ra 6: Tham gia cùng với cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và các cộng đồng
Chuẩn đầu ra 7: Đánh giá cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng
Chuẩn đầu ra 8: Can thiệp cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng
Chuẩn đầu ra 9: Lượng giá việc thực hành công tác xã hội với cá nhân, nhóm, tổ chức và cộng đồng.GS.TS. Margaret L. McFarland chia sẻ về chín chuẩn đầu ra trong giảng dạy và thực hành công tác xã hội
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra rất sôi nổi với những chia sẻ của GS.TS. Margaret L. McFarland và những câu hỏi của giảng viên khoa Công tác xã hội.  Hiện nay Khoa Công tác xã hội cũng đã và đang trong quá trình xem lại chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội nên những chia sẻ của GS.TS. Margaret L. McFarland rất bổ ích cho hoạt động chuyên môn của khoa.


Cán bộ, giảng viên khoa Công tác xã hội thảo luận về chuyên đề

Ảnh và bài: Văn Mãi
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.