Thông báo cung cấp tài khoản chuyển khoản HB TCXH HK2/14-15 và HB KKHT HK1/14-15

 

Bước 1: Kiểm tra tên trong danh sách học bổng theo đúng loại học bổng theo đúng học kỳ và năm học được nhận (kể cả những SV sai tài khoản)
Bước 2: Sau đó thực hiện việc cung cấp thông tin tài khoản trực tuyến theo:
Danh sách Học bổng KKHT HK1(14-15) Xem danh sách => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng TCXH HK2(14-15) Xem danh sách => Cung cấp tài khoản
Nguồn: Phòng Công tác sinh viên
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.