02/06/2019

      Hằng năm, Khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức kỳ thực tập nghề cho sinh viên ngành Công tác xã hội vào học kỳ hai, năm thứ tư. Đây là cơ hội giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm và thực tập những kiến thức đã được trang bị trên giảng đường, sinh viên tiếp cận gần hơn với môi trường làm việc với vai trò của một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. 

12