15/07/2020

Hôm nay, ngày 04 tháng 7 năm 2020 Khoa Công tác xã hội ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức buổi tổng kết và lượng giá thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên lớp VB2 HỆ VLVH.

Tham dự buổi lượng giá có TS. Lê Văn Công - Phó trưởng Khoa, ThS. Tạ Thị Thanh Thủy, ThS. Phạm Thị Thu Hương giảng viên Khoa CTXH và toàn thể sinh viên lớp VB2

 

12