09/11/2018

Thực tập Phát triển cộng đồng giúp sinh viên có cơ hội xâm nhập thực tế, rèn luyện kỹ năng và phát triển tác phong chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng, đây còn là cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với người dân và làm việc với chính quyền ở nông thôn nhằm nhận thực rõ hơn về thực tiễn xã hội ở một địa phương cụ thể.