17/07/2017

 Đoàn - Hội khoa Công tác xã hội sẽ giúp các bạn giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về khoa Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Những câu hỏi và mối bận tâm mới về: Liệu ngành này thực chất đào tạo gì? Học những gì? Có dễ xin việc không? và vô số những thắc mắc khác.