28/12/2019
Ngày 28/11/2019 vừa qua, Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam đã có quyết định số 72/QĐ – BCH về việc bổ nhiệm TS Huỳnh Văn Chẩn, Trưởng Khoa CTXH, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM giữ chức Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau khi có kết quả bầu các chức danh lãnh đạo của hội tại Đại hội lần thứ 2 của Hội và quyết định của Bộ Nội vụ về việc đổi tên Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam thành Hội Tâm lý học Việt Nam.