02/10/2019

     Với mục tiêu tiếp nối các hoạt động Quản Trị Quyền Trẻ Em, vận động chính sách, cải thiện chất lượng dịch vụ, và nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội phục vụ cho đối tượng trẻ em, Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em tại Việt Nam (SCI) hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện Dự án "Quản trị Quyền trẻ em – Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội."