1. Tầm nhìn
Khoa Công tác xã hội của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng đến một trung tâm nghiên cứu và đào tạo công tác xã hội lớn nhất và hiện đại nhất của cả nước, đóng vai trò nòng cốt của mạng lưới các trường công tác xã hội ở Việt Nam và khu vực châu Á.
2. Sứ mạng
Khoa Công tác xã hội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung ứng nguồn nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp với trình độ cao cho xã hội và các dịch vụ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định và biện hộ các chính sách xã hội và an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển xã hội bền vững.
3. Chức năng - Nhiệm vụ
Khoa Công tác xã hội có chức năng tổ chức đào tạo các trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành công tác xã hội thuộc các hệ chính quy và không chính quy. Nghiên cứu khoa học và cung ứng các dịch vụ khoa học của ngành công tác xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.