Thư mời viết tham luận hội thảo khoa học "Công tác xã hội trong bệnh viện - những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành"

Hội thảo Khoa học "Công tác xã hội trong bệnh viện - những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành" dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2016 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hạn cuối nhận tham luận: 25/10/2016.

 THƯ MỜI
Viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học

"Công tác xã hội trong bệnh viện - những vấn đề lý luận và
thực tiễn thực hành"

Chăm sóc sức khỏe luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển xã hội của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ký phê duyệt đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011- 2020” với mục đích đưa Công tác xã hội (CTXH) vào bệnh viện nhằm giúp ngành Y tế mang lại hiệu quả cao nhất cho việc chăm sóc sức khỏe người bệnh. Hiện nay, một số bệnh viện đã triển khai các hoạt động mang hơi hướng của CTXH trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám, hỗ trợ bệnh nhân tại phòng bệnh, hướng dẫn bệnh nhânsử dụng các dịch vụ của bệnh viện…Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ mang tính chất đối phó và chưa mang tính chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, song song với sự phát triển nhu cầu nhân sự CTXH tại bệnh viện thì hiện nay các Trường Đại học, Cao đẳng đã đưa học phần CTXH trong bệnh viện vào chương trình đào tạo ngành CTXH. Tuy nhiên để có nội dung giảng dạy phong phú và để đào tạo được một nhân viên CTXH làm việc được trong bệnh viện thì cần phải có nơi đưa sinh viên đi thực tập. Do đó rất cần có một cơ chế phối hợp giữa nơi đào tạo và bệnh viện. Chính vì vậy, việc kết nối giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện là vô cùng cần thiết cho việc phát triển nghề CTXH trong bệnh viện hiện nay.
Với mục tiêu trên, Khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác xã hội trong bệnh viện, những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành”.
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số 10- 12, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM
Thời gian: 7h30-11h30, ngày 25 tháng 11 năm 2016 (thứ sáu)
I. Nội dung Hội thảo
Hội thảo tập trung trao đổi nghiên cứu về công tác xã hội trong bệnh viện theo các chủ điểm sau:
1. Các hệ thống chính sách, khung pháp lý liên quan đến phát triển nghề CTXH trong bệnh viện
- Hệ thống và tính thực thi, khả thi của các quy định pháp lý liên quan tới phát triển nghề CTXH trong bệnh viện; chính sách với các đối tượng được chăm sóc sức khỏe…..
- Những bất cập và sự cần thiết hoàn thiện các chính sách phát triển CTXH trong bệnh viện.
- Hệ thống và công tác triển khai luật pháp quốc tế, kinh nghiệm ở các nước trên thế giới về chính sách có liên quan đến chăm sóc sức khỏe.
- Kết quả triển khai đề án “Phát của triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011- 2020” của Bộ Y tế (Quyết định số 2514/QĐ- BYT ngày 15/07/2011)
2. Phát triển nghề Công tác xã hội trong bệnh viện trên thế giới và Việt Nam
- Các mô hình dịch vụ xã hội cơ bản và mô hình sáng kiến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, đội ngũ y bác sĩ, thân nhân người bệnh, gia đình, cộng đồng….
- Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của lĩnh vực CTXH trong bệnh viện và các kiến nghị giải pháp xây dựng. Vai trò của nhân viên xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
- Các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao vai trò của CTXH trong bệnh viên.
- Xây dựng mô hình CTXH trong bệnh viện dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn.
- Lịch sử phát triển CTXH trong bệnh viện trên thế giới và Việt Nam.
3. Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, nhu cầu của các bệnh viện về hoạt động Công tác xã hội
- Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe.
- Mối quan hệ giữa phát triển xã hội với chăm sóc sức khỏe.
- Nhu cầu của bệnh viện về hoạt động CTXH.
- Thực trạng áp dụng CTXH trong bệnh viện tại các phòng khám, bệnh viện (Hiệu quả hoạt động; ưu điểm, khuyết điểm; tồn tại, hạn chế...).
4. Công tác đào tạo liên quan tới chuyên ngành Công tác xã hội trong bệnh viện
- Nội dung chương trình đào tạo liên quan đến CTXH trong bệnh viện, chăm sóc sức khỏe.
- Vấn đề lựa chọn chuyên sâu và công tác thực hành, thực tập của sinh viên.
- Hệ thống tài liệu, học liệu liên quan về đào tạo chuyên môn.
- Vấn đề nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên liên quan đến lĩnh vực y tế bệnh viện.
II. Thể lệ bài viết
Thể lệ bài viết theo tiêu chuẩn bài viết nghiên cứu khoa học:
- Bài viết có thể sử dụng tiếng Việt – Anh.
- Tiêu đề của báo cáo viết hoa, in đậm, size 15.
- Bài viết được đánh máy bằng vi tính, từ 7- 10 trang A4 và theo định dạng sau: font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 13, paper size: width 21 cm, height 29,7cm
(A4); margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3cm, right 2cm. Bài viết gổm ba phần: Đặt vấn đề, nội dung và kết luận
- Tóm tắt (abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (khoảng 200 từ) đặt tại phần đầu của bài báo cáo. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định một bài báo khoa học Cuối bài viết đề nghị ghi rõ họ tên tác giả (hoặc các tác giả), chức vụ, chức danh khoa học, học vị, nơi công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và email.
Các bài viết có chất lượng và nội dung đặc sắc sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, xuất bản có chỉ số ISBN.
III. Thời hạn gửi bài
- Thời hạn gửi bài tham luận: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/ 10/2016
- Địa chỉ gửi bài: hoithaoctxhbvyt@gmail.com
Mọi chi tiết xin quý vị đại biểu liên hệ với ThS. Phạm Thị Tâm (0918123078)
Ban Tổ chức rất mong nhận được bài tham luận và hân hạnh đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo./.
Trân trọng!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.