Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần 3 Năm 2019

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2019, Khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội t chức chui các hoạt động với chủ đề "Công tác xã hội Việt Nam - Đổi mới, hội nhập và phát triển" hướng tới kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 3 năm 2019.


Với các hoạt động đa dạng diễn ra tại Trường ĐH KHXH&NV (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM), ngày hội đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó đặc biệt là sự hiện diện của đại diện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, lãnh đạo ĐHQG-HCM, lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội, lãnh đạo TP.HCM, đại diện tổ chức USAID, UNICEF và VNAH, giảng viên và sinh viên các trường đào tạo ngành Công tác xã hội, đại diện các cơ quan báo đài về tham dự