Cơ cấu tổ chức

Khoa Công tác xã hội tổ chức theo Điều lệ trường đại học được ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế trường ĐHKHXH&NV ban hành theo Quyết định số 936/QĐ-ĐHQG – TCCB ngày 20/8/2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM bao gồm: Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các bộ môn (Công tác xã hội, Tham vấn, Phát triển cộng đồng), bên cạnh Chi ủy, Chi bộ. Giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Khoa có các trợ lý: Giáo vụ, Thư ký, Quản lý sinh viên, Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Cố vấn học tập và Giáo viên chủ nhiệm.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.