Chương trình Thăng tiến Giáo dục Công tác xã hội (SWEEP) tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 3

Vào ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2015, Hội nghị thường niên lần thứ ba của Chương trình Thăng tiến Giáo dục Công tác xã hội (SWEEP) đã được tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội. Hội nghị có mục đích tổng kết, đánh giá kết quả 3 năm hoạt động của SWEEP và xây dựng kế hoạch duy trì, phát huy kết quả trong tương lai.

Chương trình thăng tiến giáo dục Công tác xã hội (gọi tắt là SWEEP) là một Dự án do trường ĐH Bang San José (San José State University - SJSU) điều hành với sự tài trợ của cơ quan Hỗ trợ Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và công ty phần mềm Cisco. Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm (10/2012 đến 9/2015) và được triển khai ở 8 trường đại học Việt Nam đang đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội (ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH KHXH&NV Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Lao động Xã hội, ĐH Vinh, ĐH Huế, ĐH Đà Lạt và ĐH Đồng Tháp). Mục đích của SWEEP là nhằm hỗ trợ 8 trường đại học cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành CTXH với 4 mục tiêu chính là: (1) Tăng cường năng lực quản lý giáo dục cử nhân CTXH cho địa phương và khu vực; (2) Tăng cường năng lực chuyên môn cho giảng viên dạy cử nhân CTXH; (3) Triển khai chương trình đào tạo cử nhân CTXH theo chuẩn kỹ năng; và (4) Tạo ra một mạng lưới kết nối 8 trường đại học với nhau và với Đại học bang San Jose.

Thành phần tham dự hội nghị hội nghị thường niên lần thứ ba gồm có các giáo sư, giảng viên trường ĐH San Jose và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có vị đại diện của Ban thường vụ Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Hằng - cựu Bộ trưởng Bộ lao động và Thương binh xã hội, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và nghề Công tác xã hội Việt Nam (VVTA&SWA); đại diện của 8 trường đại học tham gia Sweep và đại diện của các trường đại học và cơ sở xã hội đang đóng trên địa bàn Hà Nội.

Tham gia Hội nghị lần này, đại diện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Võ Văn Sen – Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga – Trưởng khoa Công tác xã hội cùng các giảng viên khoa CTXH, những thầy/cô đã tham gia các khóa tập huấn của Chương trình Sweep tại Hoa Kỳ.


PGS.TS Võ Văn Sen tham gia hội nghị thường niên lần thứ 3
Chương trình Thăng tiến Giáo dục Công tác xã hội (SWEEP) tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Alice Hines, Giám đốc SWEEP, Đại học San Jose State đã báo cáo tóm tắt các hoạt động và thành quả mà SWEEP đã đạt được trong thời gian qua, đã tổ chức thành công 2 khóa học viện lãnh đạo và 3 khóa học viện giảng viên tại Hoa Kỳ, đã có 44 cán bộ lãnh đạo và giảng viên tham gia các khóa đào tạo tại trường ĐH bang San Jose. Qua các khóa đào tạo này, cán bộ quản lý và giảng viên được tiếp cận với những kiến thức mới nhất, cập nhật nhất về đào tạo ngành CTXH, được gặp gỡ các giáo sư và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý giáo dục, quản trị ngành CTXH, các mạng lưới liên kết đào tạo cử nhân CTXH giữa các trường đại học cũng như các kiến thức về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành CTXH.... Nhờ kiến thức học được, cán bộ quản lý và giảng viên các khoa CTXH của các trường ĐH đã trở về tập huấn lại cho đội ngũ giảng viên trường mình và nhân rộng kiến thức này đến các trường ĐH và cao đẳng khác trong cả nước.

PGS.TS. Võ Văn Sen – Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cho rằng SWEEP đã mang tới những hỗ trợ và lợi ích nhất định cho các trường đào tạo ngành Công tác xã hội. Theo Ông, “SWEEP đã thực hiện được 3 chữ đúng, đó là: đúng lúc – khi Việt Nam đang thực hiện việc xây dựng và phát triển ngành CTXH; đúng chỗ - chọn 8 trường Đại học lớn, đầu ngành và có uy tín; đúng nhu cầu – phù hợp với mong muốn về nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu CTXH cho các trường”. Ông cũng nhấn mạnh đến việc các trường có đào tạo CTXH cần tiếp tục hợp tác với nhau để thúc đẩy ngành CTXH không ngừng lên cao, đồng thời nên đưa các trường tư tham gia vào Hiệp hội Dạy nghề và nghề Công tác xã hội Việt Nam (VVTA&SWA) để có thể hỗ trợ phát triển và kiểm soát chất lượng đào tạo.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã trình bày và chia sẻ rất nhiều nội dung có liên quan đến việc thúc đẩy và hợp tác phát triển CTXH ở Việt Nam như: Những thành tựu của SWEEP trong việc phát triển lãnh đạo và sử dụng công nghệ; Định hướng và kế hoạch hợp tác sau SWEEP trong lĩnh vực phát triển lãnh đạo và lĩnh vực phát triển giảng viên; Thành tựu của SWEEP trong việc phát triển chương trình; Tập huấn cho các trường ngoài SWEEP; Góp ý chỉnh sửa bộ chuẩn đầu ra mới cho chương trình cử nhân CTXH của Việt Nam; Phát triển các đề cương bài giảng theo chuẩn đầu ra; việc hợp tác của giảng viên các khóa;…

PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga – Trưởng Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH &NV TP.HCM đã có bài phát biểu về vấn đề phát triển giảng viên. Theo Bà, chương trình SWEEP đã giúp: Tăng cường đội ngũ giảng viên cho các khoa CTXH, Nâng cao trình độ học vấn của giảng viên, Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và Nâng cao chất lượng viết báo cáo khoa học và đăng tạp chí công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên. Đồng thời cũng đưa ra các đề xuất về việc Hỗ trợ để xây dựng trang web để góp phần thiết lập mạng lưới các trường đào tạo CTXH; Duy trì hoạt động gắn kết, trao đổi giữa trường ĐH San Jose với các trường ĐH ở Việt Nam; Tiếp tục hợp tác nghiên cứu, phát triển lãnh đạo, phát triển giảng viên, chương trình đào tạo và hợp tác nghiên cứu giữa các trường ĐH ở VN và SJSU; Tìm nguồn lực trong nước và quốc tế để mở rộng và triển khai các chương trình CTXH khác.PGS. TS Đỗ Hạnh Nga phát biểu tại Hội nghị

Những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục hợp tác và thúc đẩy phát triển ngành Công tác xã hội Việt Nam: 
Trong ngày cuối cùng của Hội nghị, đại diện của SWEEP và lãnh đạo, giảng viên 8 trường Đại học cùng những khách mời đã dành thời gian chia sẻ và đóng góp ý kiến cho việc tiếp tục hợp tác và thúc đẩy phát triển ngành Công tác xã hội Việt Nam với các chủ đề được đặt ra như: Làm sao để duy trì bền vững và mở rộng hợp tác giữa các lãnh đạo và trường Đại học ở khu vực và trên toàn quốc sau khi SWEEP kết thúc? Các trường có thể làm gì để tiếp tục duy trì việc phát triển và bồi dưỡng giảng viên Công tác xã hội ở khu vực và trên toàn quốc? Các trường nên sử dụng/ ứng dụng bộ chuẩn đầu ra mới phát triển cho Việt Nam này như thế nào để đáp ứng những vấn đề xã hội riêng biệt của mình? Những khó khăn và sự trợ giúp gì trong việc xây dựng chương trình dựa theo chuẩn đầu ra? Việc ứng dụng giáo dục theo chuẩn đầu ra sẽ thay đổi chương trình, việc thiết kế môn học, cụ thể hóa các mục tiêu học tập, và việc giảng dạy như thế nào?...

Các đại biểu đã bàn luận sôi nổi và thẳng thắn. Đại diện trường Đại học Đồng Tháp cho rằng cần phát huy vai trò của Hiệp hội để duy trì sự hợp tác, tạo cơ hội để các trường được tham gia vào Hiệp hội cũng như hợp tác dự án giữa 8 trường. Đại học Sư phạm Hà Nội nêu ý kiến về việc cần có bước chuyển biến ở tầm cao hơn sau khi SWEEP kết thúc. Ví dụ thành lập Hội các trưởng khoa CTXH để đề xuất chương trình, hướng nghiên cứu, viết giáo trình, tổ chức hội thảo khoa học; Có sự phối hợp thường niên với Hiệp hội để có sự kết nối với Bộ Giáo dục, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, kết nối với các trường ở Việt Nam và trong khu vực ASEAN. Đại diện các trường cũng cho rằng cần tiếp tục duy trì họp webex trao đổi thông tin – các trường chia sẻ lãnh đạo xây dựng nội dung cuộc họp mỗi năm, chia sẻ mạng lưới thực hành, tập huấn nâng cao trình độ kiểm huấn viên cơ sở, thành lập website chung của ngành cũng như xây dựng tạp chí riêng về CTXH. Bàn luận về việc xây dựng tạp chí, đại diện ĐH KHXH&NV TP.HCM góp ý nên xây dựng tạp chí của Hiệp hội có chất lượng cũng là góp vào phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành CTXH.

Kết thúc Hội nghị, một vấn đề cũng được đặt ra là sau khi SWEEP rút đi thì có thể hỗ trợ thêm những gì cho các trường trong tiếp tục duy trì và phát triển ngành CTXH? Liệu có thể phối hợp xây dựng chương trình đào tạo tiến sỹ CTXH tại Việt Nam?

Như vậy, sau hai ngày làm việc sôi nổi, Hội nghị thường niên lần thứ 3 của chương trình thăng tiến giáo dục công tác xã hội đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng phát triển bền vững và hợp tác sâu rộng cho đào tạo ngành Công tác xã hội tại Việt Nam và tất nhiên trong đó có trường ĐHKHXH&NV TP.HCM.

Bài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.