TS. Huỳnh Văn Chẩn - Trưởng khoa CTXH Trường ĐHKHXH-NV TPHCM giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam, kiêm giám đốc Văn phòng Hội khu vực phía Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam đã bầu TS. Huỳnh Văn Chẩn - Trưởng khoa CTXH Trường ĐHKHXH-NV TP.HCM được đại hội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, kiêm giám đốc Văn phòng của Hội ở phía Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Được thành lập từ năm 2013, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động được 05 năm với nhiều đóng góp trong lĩnh vực tâm lý học xã hội cho đất nước. Bên cạnh đó, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển Hội cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: GS.TS Vũ Dũng phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm qua, Hội đã tập trung vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm là củng cố và phát triển Hội, từ 250 hội viên lúc ban đầu, đến nay đã có trên 1.000 hội viên tham gia hoạt động, 25 chi hội được thành lập ở hầu hết các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu và một số trung tâm ứng dụng tâm lý, giáo dục được phân bổ trên khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Hội đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, phản biện, giám định những vấn đề thuộc lĩnh vực Tâm lý học, đưa khoa học Tâm lý vào cuộc sống, đặc biệt vào nhiều lĩnh vực mới như kinh doanh, du lịch, thương mại, dịch vụ, quản lý hành chính, tư pháp, y tế, bảo vệ sức khỏe, môi trường, văn hóa, học đường, truyền thông và an toàn cho con người…

Ngày 25/11/2018, được sự nhất trí của các Bộ, Ban, Ngành liên quan, Ban chấp hành Trung ương Hội tổ chức Đại hội lần thứ hai, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, nhằm kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần thứ nhất đề ra, đồng thời xác định phương hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018 - 2023.

Tại Đại hội, các đại biểu cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng trong thời gian tới đó là, tăng cường ứng dụng tâm lý học vào thực tiễn cuộc sống, đưa các tri thức tâm lý học đến mọi người, mọi nhà.

Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn công tác nghiên cứu khoa học vào những vấn đề thời sự của quốc gia, quốc tế hiện nay. Tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế...

Đại hội đã bầu 61 hội viên vào Ban chấp hành trung ương Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam khóa mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong đó, TS. Huỳnh Văn Chẩn - Trưởng khoa CTXH Trường ĐHKHXH-NV TP.HCM được đại hội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, kiêm giám đốc Văn phòng của Hội ở phía Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.