THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC THỰC HÀNH, THỰC TẬP CÔNG TÁC XÃ HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

 

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2011-2020 hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp hoá các hoạt động công tác xã hội. Đã có rất nhiều mô hình được đề xuất trong thời gian qua nhưng kết quả trong hoạt động đào tạo thực hành Công tác xã hội chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo sính viên cũng như chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực.

 

Khoa Công tác xã hội, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG – HCM tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia “Thực hành, thực tập công tác xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam” để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn hoạt động đào tạo Công tác xã hội nói riêng và phát triển nghề Công tác xã hội nói chung.
BTC Hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Công tác xã hội cũng như các ngành liên quan tham gia viết bài và trình bày tại Hội thảo1. Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

- Những vấn đề lý luận về thực hành, thực tập nghề Công tác xã hội, xem xét tình liên ngành trong đào tạo nghề Công tác xã hội;
- Chính sách đào tạo, quá trình xây dựng chính sách đào tạo thực hành, thực tập nghề Công tác xã hội ở Việt Nam nhằm đề xuất hoàn thiện dự luật về đào tạo nghề Công tác xã hội;
- Tổ chức đào tạo thực hành, thực tập Công tác xã hội trong cac nhà trường, học viện ở Việt Nam hiện nay: Thời lượng, cách thức tổ chức, đội ngũ kiểm huấn viên…;
- Các mô hình đào tạo thực hành, thực tập Công tác xã hội tại một số quốc gia trên thế giới có nghề Công tác xã hội phát triển;
- Kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo thực hành, thực tập Công tác xã hội;
- Các giải pháp ngắn hạn và dài hạn hằm nâng cao hiệu quả đào tạo thực hành Công tác xã hội tại Việt Nam;
- Xây dựng mạng lưới, cơ chế hợp tác giữa các trường, học viện trong đào tạo thực hành, thực tập Công tác xã hội khu vực phía Nam và cả nước.2. Thời gian viết bài tham luận:

- Thời gian nộp bài tham luận về BTC: trước ngày 10/10/2020
- Thời gian đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 01/11/2020
- Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt
- Phí tham dự Hội thảo: Miễn phí
Thời gian và địa điểm tổ chức (dự kiến)
- Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ gửi bài tham luận và đăng ký:
- Địa chỉ gửi bài: ThS. Cao Văn Quang, Khoa CTXH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. Email: caoquang@hcmussh.edu.vn (ghi rõ tiêu đề: Tên tác giả - tên bài viết).
- Địa chỉ nhận đăng ký tham dự Hội thảo: CN Đỗ Quang Thông, Khoa CTXH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. Email: quangthong@hcmussh.edu.vn (ghi rõ tiêu đề Hội thảo 2020 – họ và tên)  THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY
 

  Ban Truyền thông và Tổ chức sự kiện Khoa Công tác xã hội


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.