Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên và bảo lưu điểm dành cho sinh viên hệ Chính quy khóa tuyển sinh năm 2015.

- Sinh viên thuộc diện miễn ngoại ngữ không chuyên phải nộp chứng chỉ để được xét miễn học ngoại ngữ không chuyên.
- "Điểm bảo lưu là điểm mà sinh viên đã thi đạt yêu cầu một học phần ở một trường đại học công lập nào đó, trong thời hạn không quá 5 năm và được phòng Đào tạo chấp thuận"



Nguồn: Phòng Đào tạo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.