TS HUỲNH VĂN CHẨN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM

Ngày 28/11/2019 vừa qua, Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam đã có quyết định số 72/QĐ – BCH về việc bổ nhiệm TS Huỳnh Văn Chẩn, Trưởng Khoa CTXH, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM giữ chức Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau khi có kết quả bầu các chức danh lãnh đạo của hội tại Đại hội lần thứ 2 của Hội và quyết định của Bộ Nội vụ về việc đổi tên Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam thành Hội Tâm lý học Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam cũng đã có quyết định số 88/QĐ – BCH về việc bổ nhiệm TS Huỳnh Văn Chẩn kiêm nhiệm chức Chánh văn phòng đại diện của Hội Tâm lý học Việt Nam khu vực phía Nam.
Hội Tâm lý học Việt Nam là một tổ chức của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, và thực hành ứng dụng Tâm lý học tại Việt Nam. Hiện nay hội có hàng ngàn hội viên đang công tác tại nhiều tổ chức khác nhau, cùng mang sứ mệnh là phát triển ngành tâm lý học Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong hơn một nhiệm kỳ thành lập, hội đã đóng góp rất nhiều vào sự chuyên nghiệp hoá của chuyên ngành tâm lý học, giúp cho ngành tâm lý học trở thành một khoa học ứng dụng hiệu quả và hữu ích trong việc chăm sóc sức khoẻ của con người. Thời gian tới, hội sẽ hướng đến việc hợp tác và phát triển quốc tế một cách đa dạng và năng động hơn, khuyến khích hội viên công bố quốc tế, phát triển các tổ chức khoa học và ứng dụng trực thuộc hội, đẩy mạnh giao lưu học thuật và thực hành tâm lý học trong cuộc sống.
Với vai trò là Phó chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam của hội, trách nhiệm của TS Huỳnh Văn Chẩn rất nặng nề trong hành trình phát triển những định hướng của hội thời gian tới, nhất là trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh là một địa bàn rất năng động và phát triển đa dạng về tính ứng dụng của Tâm lý học. Tuy nhiên, với kinh nghiệm quản trị và khả năng lãnh đạo, đồng thời với vai trò là Trưởng Khoa Công tác xã hội của một trường đại học ngành xã hội và nhân văn lớn nhất nhì của cả nước, chúng tôi tin tưởng TS Huỳnh Văn Chẩn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời có thể kết nối để tạo nguồn lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành Công tác xã hội, tâm lý học của Trường Đại học KHXH&NV TP HCM.
Một lần nữa, chúng tôi xin chúc mừng TS Huỳnh Văn Chẩn và chúc mừng Hội Tâm lý học Việt Nam.