XUÂN TÌNH NGUYỆN 2020 - KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐỘI HÌNH XÃ TÂN THẮNG, HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN.

Sau hai tháng thực hiện các công tác chuẩn bị tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 15/01/2020, đội hình Xuân Tình Nguyện khoa Công Tác Xã Hội đã khởi hành tới xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để thực hiện chiến dịch Xuân Tình Nguyện từ ngày 15/01/2020 - 19/01/2020, nhằm tạo cho người dân nơi đây có một cái Tết ấm no.


Chiều ngày 15/01/2020, sau khi tới địa bàn, đội hình đã dọn dẹp và làm vệ sinh khu vực đền ghi danh các Anh hùng - Liệt sĩ tại xã Tân Thắng.