Báo cáo của Oxfam về Rào cản pháp luật & thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố báo cáo nghiên cứu về “Rào cản pháp luật & thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội” do Oxfam, Viện Nghiên cứu và Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong mạng lưới Hành động vì quyêền của Lao động di cư (M.net) triển khai từ cuối năm 2014 tại 4 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh, TP HCM và Đồng Nai, trong khuôn khổ Chương trình Quyền Lao động của Oxfam tại Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào 4 ngành có đông người lao động di cư (NLĐDC) là may, điện tử, xây dựng, và bán hàng rong, với cơ cấu phân theo khu vực chính thức và phi chính thức. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn định lượng, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, phỏng vấn chiến lược đối với NLĐDC, cán bộ địa phương, tổ chức đoàn thể, luật sư, chủ nhà trọ, tổ chức xã hội và các bên liên quan khác.

NLĐDC có vai trò quan trọng và ngày càng tăng lên trong lực lượng lao động tại các thành phố. Trong khi đó, bộ phận dân số này chưa trở thành một đối tượng trực tiếp của các chính sách phát triển nói chung và các chính sách ASXH nói riêng. Để đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐDC phù hợp với các mục tiêu ASXH quốc gia, góp phần vào phát triển bền vững, và NLĐDC có thể tiếp cận và thụ hưởng công bằng ASXH, cần kết hợp đồng thời các giải pháp tổng thể trong chiến lược về ASXH với các giải pháp gỡ bỏ những rào cản hiện nay.

Nghiên cứu của Oxfam chỉ ra những khó khăn và hạn chế nhóm NLĐDC đang phải đối mặt khi là một nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương tại khu đô thị, tuy nhiên lại ít được tiếp cận tới các chính sách ASXH. Về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư cao và một bộ phận đáng kể có công việc thiếu ổn định. Mức thu nhập cơ bản của hầu hết NLĐDC chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu, và họ thường bị loại ra khỏi các chương trình giảm nghèo và vay vốn tạo việc làm. Về BHXH, 99% NLĐDC khu vực phi chính thức không có bảo hiểm xã hội, để hỗ trợ họ giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già, và chủ động bù đắp phần thu nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro đó. Về BHTN, NLĐDC khó đáp ứng được điều kiện tham gia bảo hiểm và phương pháp tính hỗ trợ BHTN tạo ra sự bất bỉnh đẳng. Về Bảo trợ xã hội, NLĐDC chưa được tính đến như là một đối tượng được thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại nơi đến. Về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, NLDDC gặp khá nhiều rào cản, bao gồm các quy định về phân bổ ngân sách dựa trên dân số thường trú; một số qui định về tiếp cận dịch vụ ASXH còn gắn với hộ khẩu; chi phí và chất lượng dịch vụ; và từ chính nhận thức của NLĐDC. Chính sách ASXH còn xa rời thực tế và hạn chế trong công tác truyền thông là rào cản lớn đối với việc tiếp cận ASXH của NLĐDC.

Báo cáo cũng chỉ ra một số sáng kiến tốt, thực hành tốt tại cấp cơ sở với sự phối hợp của các cơ quan chính quyền, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội và các cá nhân tích cực có thể gợi ý cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình NLĐDC, cùng với bản 8 kiến nghị là cơ sở quan trọng để đề xuất các thay đổi chính sách cũng như thực thi hiệu quả các chính sách về ASXH đối với NLĐDC.

Kết quả nghiên cứu được trình bày lần lượt theo các trụ cột của ASXH, bắt đầu từ thực trạng tiếp cận đến các rào cản chính sách, các rào cản thực tiễn, và cuối cùng là các thực hành tốt trong hỗ trợ NLĐDC. Các trụ cột ASXH bao phủ trên nhiều lĩnh vực dành cho nhiều đối tượng thụ hưởng khác nhau trong khi NLĐDC chỉ là một nhóm đối tượng đặc thù; do vậy một số chính sách ASXH liên quan đến NLĐDC nhiều hơn một số chính sách khác. Cấu trúc của báo cáo nhằm chỉ ra mối quan hệ trực tiếp giữa các rào cản với tiếp cận ASXH của NLĐDC. Từ đó nêu ra những đề xuất thiết thực giúp cải thiện tình trạng NLĐDC dễ bị đẩy “ra rìa” xã hội, giúp họ có khả năng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ASXH tốt hơn góp phần cải thiện chất lượng sống.

Mời các bạn tải báo cáo tại đây.

Nguồn: http://www.oxfamblogs.org/vietnam
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.