Thông báo phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 1-2016

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 /TB-XHNV-SĐH

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

ĐỢT 1 - NĂM 2016

 

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn từ ngày 09/6/2016 đến 23/6/2016, không giải quyết trường hợp nộp đơn trễ hạn.

-         Lệ phí phúc khảo: 50.000 đ/môn;

-         Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin phúc khảo (đính kèm ).

Kết quả phúc khảo sẽ được niêm yết tại Phòng Sau đại học vào ngày30/6/2016.

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

- TS dự thi;

- Lưu:SĐH, HC-TH.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

Trưởng phòng Sau đại học

PGS.TS. Trần Thị Mai

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.