NHÂN SỰ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hiện nay, Khoa Công tác xã hội - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có 19 cán bộ - giảng viên. Trong đó có 16 cán bộ - giảng viên đang công tác tại khoa, 03 giảng viên học tập tại nước ngoài.
Về trình độ của đội ngũ cán bộ - giảng viên, hiện có:
- Tiến sĩ: 06 
- Thạc sĩ: 12 ( trong đó 06 thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh)
- Cử nhân: 03 ( trong đó 01 cử nhân đang học cao học)

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA: 
- TS. Huỳnh Văn Chẩn: Trưởng khoa
- TS. Lê Văn Công: Phó trưởng khoa
II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2012 - 2017:
1. PGS.TS Đỗ Hạnh Nga - Chủ tịch Hội đồng
2. TS Đào Bích Hà - ủy viên
3. TS Lê Văn Công - ủy viên
4. TS Cao Thị Huyền Nga - ủy viên
5. TS Huỳnh Thị Ngọc Tuyết - ủy viên
6. TS Trần Anh Tiến - ủy viên
7. TS Lê Hải Thanh - ủy viên
8. TS Huỳnh Văn Chẩn - ủy viên

III. CỐ VẤN HỌC TẬP
1. PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga

2. ThS. Phạm Thị Tâm
IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1. ThS. Cao Văn Quang - chủ nhiệm K08 CTXH
2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - chủ nhiệm K09 CTXH

3. TS. Phạm Thanh Bình - chủ nhiệm K10 CTXH

4. TS. Đỗ Thị Nga - chủ nhiệm K11 CTXH

V. NHÂN SỰ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem cụ thể TẠI ĐÂY

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.