Diễn đàn Quản trị Quyền Trẻ em và Thanh thiếu niên LGBT

Sáng ngày 3/11, diễn đàn Quyền Trẻ em và Thanh thiếu niên LGBT được tổ chức tại Nhà văn hóa sinh viên – Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, hoạt động này thuộc khuôn khổ Dự án Quản trị Quyền trẻ em – Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội.

 

Với mục tiêu tiếp nối các hoạt động Quản Trị Quyền Trẻ Em, vận động chính sách, cải thiện chất lượng dịch vụ, và nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội phục vụ cho đối tượng trẻ em, Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em tại Việt Nam (SCI) hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Dự án Quản trị Quyền trẻ em – Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội.


 

Hình 1: Diễn đàn về Quyền trẻ em và thanh thiếu niên LGBT


Diễn đàn Quyền Trẻ em và Thanh thiếu niên LGBT được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các thanh thiếu niên trong cộng đồng chia sẻ những nhu cầu, nguyện vọng và mong đợi về việc được đảm bảo các quyền cơ bản. Ngoài ra, diễn đàn cũng lắng nghe ý kiến từ phía các cơ quan ban ngành, các cá nhân (trong và ngoài cộng đồng LGBT) về các vấn đề liên quan đến việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên LGBT.


Diễn đàn thu hút được nhiều sự quan tâm của sinh viên các trường thuộc các trường thuộc khối ĐHQG và các trường đại học khác.