Chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội nhận chứng nhận kiểm định của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á

Vừa qua, Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á - AUN (ASEAN University Network) đã trao chứng nhận kiểm định chất lượng cho chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội. Đây là chương trình thứ 6 của Trường ĐH KHXH&NV được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín này.

Vừa qua, Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á - AUN (ASEAN University Network) đã trao chứng nhận kiểm định chất lượng cho chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội. Đây là chương trình thứ 6 của Trường ĐH KHXH&NV được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín này.

 

 

Trước đó, chương trình đào tạo bậc cử nhân các ngành Ngôn ngữ Anh, Báo chí, Quan hệ Quốc tế, Văn học, Việt Nam học đã được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á kiểm định chất lượng. Thời hạn giá trị của chứng nhận kiểm định là từ ngày 05-11-2017 đến 04-11-2022. Theo kế hoạch, trong năm 2019, Trường ĐH KHXH&NV sẽ tham gia kiểm định cấp cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn này. 


Với việc được kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN, chương trình đào tạo Công tác xã hội đã khẳng định chất lượng ngang tầm khu vực Đông Nam Á; thể hiện sự phát triển nhanh chóng của ngành này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công tác xã hội vốn rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Đây cũng là chương trình đào tạo công tác xã hội đầu tiên của Việt Nam được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn khắt khe này. Với kết quả kiểm định này, cử nhân ngành Công tác xã hội tốt nghiệp trong giai đoạn 05-11-2017 đến 04-11-2022 nếu tốt nghiệp đạt kết quả học tập trung bình toàn khóa là 7.0 sẽ được xét chuyển tiếp học chương trình thạc sĩ Công tác xã hội tại khoa.


Tiền thân của Khoa Công tác xã hội (CTXH) là Bộ môn Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TCHC ngày 08/5/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Là một bộ môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, có cơ chế tổ chức và hoạt động như một khoa chuyên môn của Nhà trường. Ngày 14-12-2012, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã kí quyết định thành lập Khoa Công tác xã hội. Đây là sự kiện nổi bật đánh dấu bước trưởng thành của ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và cũng là tiền đề quan trọng để Khoa Công tác Xã hội tiếp tục phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đem kiến thức, kĩ năng của ngành đến với cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.


Hiện tại Khoa Công tác xã hội có 3 bộ môn: Công tác xã hội, Tham vấn và Phát triển cộng đồng. Theo thống kê gần đây hơn 90% cử nhân do Khoa Công tác xã hội đào tạo ra trường đều làm việc đúng ngành nghề đã lựa chọn. Ngoài việc giảng dạy cho sinh viên, Khoa Công tác xã hội còn tiến hành hoạt động tham vấn tâm lí và thực hành công tác xã hội cho nhiều đối tượng khác nhau với sự hợp tác của các chuyên gia trong và ngoài nước, mở nhiều lớp học đào tạo kĩ năng, kiến thức liên quan đến công tác xã hội cho các đơn vị, tổ chức xã hội ở nhiều địa phương.


Giấy chứng nhận kiểm định mà AUN trao cho chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội. 


AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11-1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự phát triển của giáo dục đại học ĐNA, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường Đại học trong và ngoài mạng lưới AUN. Để thực hiện mục tiêu này, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học của các trường trong khu vực ĐNA theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung AUN-QA được ban hành vào năm 2004 (AUN-QA là viết tắt của ASEAN University Network - Quality Assurance).

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo chứ không chỉ dựa trên những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành.

Bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường,sinh viên, và doanh nghiệp…

  

PHÒNG TT&TCSK

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.