Tổng quan

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Tên khoa
Tên tiếng Việt: Khoa Công tác xã hội Viết tắt: Khoa CTXH
Tên tiếng Anh: Faculty of Social Work Viết tắt: FSW-USSH.HCMC
2. Mã ngành đào tạo
Mã: 52.76.01.01 (Theo QĐ số 1617 ngày 25/12/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)
3. Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM
4. Địa chỉ
Phòng A 108, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38293828 - 150
Email: ctxh@hcmussh.edu.vn
5. Lịch sử hình thành
Tiền thân của Khoa Công tác xã hội (CTXH) là Bộ môn Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TCHC ngày 08/5/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Là một bộ môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, có cơ chế tổ chức và hoạt động như một khoa chuyên môn của Nhà trường.
Sau khi được các Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và của Đại học Quốc gia thẩm định Bộ Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Giám đốc ĐHQG đã ra Quyết định số 1355/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 29/12/2006, cho phép mở ngành đào tạo Công tác xã hội và được phép tuyển sinh.
Ngày 14/12/2012 , Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM kí quyết định thành lập Khoa Công tác xã hội. Đây là sự kiện nổi bật đánh dấu bước trưởng thành của ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và cũng là tiền đề quan trọng để Khoa Công tác Xã hội tiếp tục phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đem kiến thức, kĩ năng của ngành đến với cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.
Hiện tại Khoa Công tác xã hội có 3 bộ môn: Công tác xã hội, Tham vấn và Phát triển cộng đồng. Giảng viên, nhân viên của khoa gồm 21 người, trong đó có 18 CBGD, 100% trình độ sau đại học với 6 TS và 12 Ths, hiện đang đào tạo 506 sinh viên, sau 10 năm thành lập Khoa đã có 6 khóa sinh viên hệ chính quy và 2 khóa sinh viên hệ vừa làm vừa học đã tốt nghiệp. Theo thống kê gần đây hơn 90% cử nhân do Khoa Công tác xã hội đào tạo ra trường đều làm việc đúng ngành nghề đã lựa chọn. Ngoài việc giảng dạy cho sinh viên, Khoa Công tác xã hội còn tiến hành hoạt động tham vấn tâm lí và thực hành công tác xã hội cho nhiều đối tượng khác nhau với sự hợp tác của các chuyên gia trong và ngoài nước, mở nhiều lớp học đào tạo kĩ năng, kiến thức liên quan đến công tác xã hội cho các đơn vị, tổ chức xã hội ở nhiều địa phương.

6. Lãnh đạo khoa

- TS. Huỳnh Văn Chẩn: Trưởng khoa

- TS. Phạm Thanh Bình: Phó trưởng khoa


7. Thành tích hoạt động

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2008

Bằng khen ĐHQG - HCM

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc

Quyết định số 1028/ĐHQG – HCM ngày 26/09/2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2014 

 Bằng khen ĐHQG - HCM

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc

Quyết định số  1108/QĐ - ĐHQG - TCCB ngày 09/10/2014 của Giám đốc ĐHQG - HCM

 2016

Bằng khen UBND TP. HCM 

Quyết định số 1971/QĐUB ngày 21/04/2016 của Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh 

 

8. Kế hoạch chiến lược Khoa Công tác xã hội 2011-2015

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.