Thông báo thu hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 Khoa Công tác xã hội thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nhận hồ sơ xét tốt
nghiệp đợt 3/2017 hệ chính quiy như sau:
- Thời gian nộp: 29/07/2017 – 20/09/2017
- Địa điểm: Văn phòng Khoa A.108
- Người nhận:  Cô Phạm Thị Thu Thủy - Giáo vụ khoa
- Hồ sơ gồm có:
1. Đơn xin xét tốt nghiệp (2 bản)
2. Chứng chỉ Ngoại ngữ (3 bản)
3. Chứng chỉ Tin học (3 bản)
4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (2 bản), Giáo dục thể chất(2 bản), đơn xin hủy
môn học (nếu có) (2 bản).
Lưu ý:
1. Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Quốc phòng, giáo dục thể chất phải
công chứng;
2. Sinh viên không nộp chứng chỉ giả mạo. Khoa không chịu trách nhiệm với những trường hợp sử dụng bằng giả;

- Biểu mẫu xét tốt nghiệp

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

ĐƠN XIN HỦY MÔN

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với văn phòng khoa trong giờ hành chính. Số điện thoại văn phòng khoa: 028 38293828 (nhấn tiếp số nội bộ: 150).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.