Thông báo ngưng tổ chức thi tin học A, B đối với trung tâm Tin học Trường

Khoa Công tác xã hội thông tin đến sinh viên thông báo của Nhà trường về việc ngưng tổ chức đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học A, B đối với trung tâm Tin học Nhà trường.
Chi tiết thông báo: xem tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.