Hội nghị Nhà Tuyển dụng và Việc làm lần IV, năm 2019

Vào sáng 31/10/2019, Hội Nghị đã được diễn ra tại phòng D305, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo. Đồng thời, giúp cho các nhà sử dụng lao động tuyển chọn được lao động phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Khọc học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức "Hội Nghị Nhà Tuyển Dụng Và Việc Làm Năm 2019”.