ThS. Đỗ Ngọc Thảo chia sẻ cùng giảng viên và sinh viên Khoa Công tác xã hội

 

Vào 9 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2019, Khoa Công tác xã hội có cơ hội được chào đón ThS Đỗ Ngọc Thảo đến trình bày và trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên môn. 

 

Với sự tham gia của đội ngũ các giảng viên, chuyên viên, học viên cao học Khoa Công tác xã hội, buổi chia sẻ diễn ra sôi nổi, cung cấp nhiều thông tin bổ ích về các vấn đề liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, cách thức nhận biết (biểu hiện bên ngoài và tâm sinh lí) trẻ bị xâm hại, tập trung phân tích tâm lý trẻ bị xâm hại/ lạm dụng, các quy trình xử lý khi có trẻ bị xâm hại/ lạm dụng và các quy chuẩn  khi làm việc với trẻ.Hình 1: ThS Đỗ Ngọc Thảo trình bày các nội dung về xâm hại tình dục trẻ em tại văn phòng Khoa CTXH