Học bổng Phonenix Leader Education, ĐH Hiroshima

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
--------------------  
Số: 649/XHNV-HTQT- PTDAQT 
V/v Học bổng Phonenix Leader Education, 
ĐH Hiroshima 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015 

Kính gửi: Các Khoa và Bộ môn 

Nhà trường thông báo đến Ban Chủ nhiệm Các Khoa và Bộ môn chương trình học bổng “Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster” tại ĐH Hiroshima, Nhật Bản 2016 như sau: 

Chương trình đào tạo: 
- Chương trình 01 năm Khoá Thảm hoạ phóng xạ y khoa 
- Chương trình 05 năm Khoá Bảo vệ môi trường phóng xạ 
- Chương trình 05 năm Khoá Tái thiết XH sau phóng xạ 

- Chương trình sẽ tài trợ sinh hoạt phí và học bổng không hoàn trả 180,000 – 200,000 Yên/tháng (với loại học bổng này ứng viên không được nhận loại học bổng khác, không được đi làm thêm) 
- Học bổng sẽ xét duyệt dựa trên thành tích học tập của học viên theo học kỳ và thay đổi theo quy định của trường. 
- Học bổng sẽ bị chịu thuế (thuế thu nhập, thuế cư trú) 
- Ứng viên phải tham gia BH y tế và BH xã hội. 

Hồ sơ đăng ký: 
Ứng viên download tại website: http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/lp/po/ra/admission 

Cách thức nộp hồ sơ: 
Ứng viên phải liên hệ với các GS của ĐH Tsukuba trước để được chấp nhận đề cương nghiên cứu và hướng dẫn đề tài. 
Ứng viên sẽ nộp hồ sơ online tại website: http://en.hiroshima-u.jp/top/nyugaku hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ: Phoenix Leader Education Program Office, Hiroshima University, B810, 1-1-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, 739-8524, JAPAN

Thời hạn nộp hồ sơ: 17:00 ngày 07/1/2016. 

Nhà trường đề nghị Các Khoa và Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin này để cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự. 

Ứng viên đăng ký tham dự vui lòng gửi soft file hồ sơ đăng ký cho Ms. Hiền Thương - hienthuong@hcmussh.edu.vn, để thuận tiện trong công tác quản lý và báo cáo. 

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT
TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT

(Đã ký) 

ThS. Bàng Anh Tuấn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.