12/08/2018

Ngày 08 tháng 08 năm 2018 tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ nhập học của Tân sinh viên khóa 2018 - 2022.