THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018 TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-TP.HCM TẠI BẾN TRE

 Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM thông báo về việc đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre năm 2018.